Претърпяване на злополука без застраховка? 

Претърпяване на злополука без застраховка? Шофирането без застраховка гражданска отговорност е противозаконно. Последствията от шофиране без застраховка могат да варират драстично. Наказанията също варират до големи глоби и дори затвор. Наказанията могат да бъдат особено сериозни за рецидивисти и тежки ситуации. …

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top