От къде се извличат материалите за направа на каменна вата? 

От къде се извличат материалите за направа на каменна вата? Каменната вата, от семейството на изолацията от минерална вата, се извлича от базалт – сплав от втвърдена лава, изхвърлена от най-дълбоките слоеве на Земята. В рафинираното си състояние каменната вата се…

Какво е архитект?

Какво е архитект? Архитектът планира, проектира и наблюдава изграждането на сгради и конструкции. Архитектите играят важна роля в оформянето на застроената среда, от жилищни домове и търговски сгради до обществени пространства и градски пейзажи. Те работят в тясно сътрудничество с…

Екологията в архитектурата

Екологията в архитектурата. Какви са основните принципи? Еко-архитектурата, известна още като устойчива или зелена архитектура. Тя представлява подход към проектирането и строителството, който има за цел да минимизира отрицателното въздействие върху околната среда.   Основните принципи на еко-архитектурата включват използване на…

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top