Химическо почистване на кожени чанти

Химическо почистване на кожени чанти

Химическото почистване на кожените чанти е отговорна процедура, която изисква професионализъм. Продуктът може да бъде възстановен до първоначалната си привлекателност, но това изисква наличието на специални инструменти и технологии. Едва ли е възможно да извършите такава работа сами, защото освен оборудване и материали са необходими знания, умения и опит. Поради това е по-препоръчително да дадете своята висококачествена дамска чанта на професионално почистване.

Технологии за химическо почистване на кожени чанти

Химическото почистване на кожените изделия е сложен процес, осъществяван в съответствие със специфична технология. Отговорното лице прави избора на вида на обработката на чантата въз основа на характеристиките на продукта като формата, свойствата на материала, наличието на детайли, аксесоари, залепени елементи и др. Определен набор от всички изброени показатели позволява да се направи избор: дали чантата да се подложи на химическо чистене в специално оборудване или продукта да бъде обработен ръчно.

Химическо почистване на кожени чанти. Машинно химическо чистене не може да се прилага върху чанти от естествена кожаили велур, изработени в твърда форма, особено такива, които съдържат в направата си метални части, които поддържат формата на чантата. Това е невъзможно, тъй като съществува риск от счупване на формата, която не може да бъде възстановена по-късно.

 Ако не искате да се притеснявате за целостта на чантата си, внимателно изберете студио и опитен технолог, който при необходимост може да направи ръчна обработка.

Какъв е процеса на почистване на чанти от естествена кожа

Химическото почистване е цял комплекс от индивидуални процедури, които се извършват в следната последователност:

отстраняване на мръсотия ръчно

временно отстраняване на аксесоари или неговата защита (в зависимост от характеристиките на чантата)

почистване на облицовката (пълно или частично отстраняване на мръсотията, ако е възможно

прилагане на филмообразуващ препарат;

нанасяне на водоотблъскваща импрегнация

фиксиране на цвета и защитните слоеве

Като правило химическото почистване на кожените чанти ви позволява да се отървете дори от най-трудните петна и мръсотия. По този начин ще придадете на продукта почти оригинален вид. Но такъв резултат може да бъде гарантиран само, ако техлологът има достатъчно знания, умения и използва специални инструменти, материали и средства.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top