Разликите между дигиталния и традиционния маркетинг

Разликите между дигиталния и традиционния маркетинг

Разликите между дигиталния и традиционния маркетинг

Разликите между дигиталния и традиционния маркетинг можем да разберем като разберем разликите между упоменатите видове маркетинг, трябва първо да обясним значенията.

Дигиталният маркетинг се води през сякакъв вид дигитални канали, например уеб страници или социални мрежи.

Традиционният маркетинг се състои най-вече в билбордове, печатни материали или телевизионни реклами.

Начинът, по който се различават е медиатора, чрез който маркетинг съобщението достига до целевата група. Какъвто и да той, важно е да се вземе предвид допирните точки от ежедневието на публиката. В идеалния вариант бизнесът ви трябва да се възползва от маркетинг стратегия, балансирана с елементи и от двата свята.

Традиционният маркетинг все още играя голяма роля в ежедневието на хората, най-вече чрез телевизионните реклами, които са много въздействащи и лесно храносмилаеми, особено на емоционално ниво. Списанията пък са един много по-перманентен начин на разпространяване на маркетинг съобщение, имайки предвид, че е налице докато списанието не бъде рециклирано.

Този начин на рекламиране се счита за запомнящ се, особено когато става дума за билбордове или витрини на магазини.

Те са много по-запомнящи се, тъй като ги виждате навън, а не за секунди на телефона ви.

Естествено, не всичко е цветя и рози: резултатите от традиционния маркетинг са много по-трудно измерими. Самите печатни материали струват цяло състояние, което една новоизгряваща компания надали би имала. И не на последно място- не предпоставя за толкова директна комуникация с потребителите, както онлайн рекламите.

Дигиталният маркетинг в днешно време

Има толкова възможности и леснодостъпни инструменти като социални мрежи, уеб страници, имейл маркетинг, оптимизации на търсещи машини и прочие. Всички те дават възможност за директна интеракция и ангажираност от страна на потребителите. Това пък от своя страна създава възможност за целене в специфична група от хора, за по-ясни метрики и съответно по-добро измерване на резултати.

Социалните мрежи и непрекъснатото облъчване с реклами могат, обаче, да бъдат досадни. Не само това, ами и да сте в крак с всички иновации около този тип маркетинг си е направо гениалност. Изисква се адски много постоянство и учене за да сте наясно с всички новости и приложения. На всичкото отгоре маркетинг съобщенията, накрая, дори не са толкова перманентни и се губят в пространството, тъй като потребителите минават през рекламите за секунди като хуни в пълен игнор.

В заключение, бихме казали, че няма по- правилен метод на маркетинг. За да разберете на кой трябва да наблегнете, най-напред трябва да разберете повече за целевата ви група- какво правят по цял ден и чрез какви медиатори може да ги достигнете.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top