Разликата между маркетинг и брандинг

Разликата между маркетинг и брандинг

Разликата между маркетинг и брандинг – две коренно различни концепции.

Разликата между маркетинг и брандинг е всъщност две коренно различни концепции. Ако успявате да ги различите, то тогава бизнесът ви би бил по-успешен!

За да можем да сравним двете понятия, първо трябва да ги дефинираме.

Маркетингът е съвкупност от инструменти, процеси и стратегии, които използвате за да промотирате вашите продукти, услуги или самата компания на клиенти.

Брандингът е всичко, което бизнесът Е- визия, цели, мисия; дори обликът (лого, уеб страница, идентичност).

Сега нека обсъдим и разликите.

Докато маркетингът цели да грабне окото на потребителя, брандингът цели да го задържи. Ако искате да имате продажби, без маркетинг съобщения, стигащи до последователите, не може. Но, ако нямате брандинг, то не бихте могли да задържите това внимание на клиента. Идеята на брандинга е хората да имат предложени вярвания и ценности, с които да се свържат за по-дълго време. Това съответно помага и на продажбите в по-дългосрочен план.

Брандингът е насочен към лоялност, признателност и дълготрайна връзка с потребителя.

Това води и до следващата ни точка: първо трябва да се създаде брандинг, после идва маркетингът.

За да може да промотирате някакъв вид продукт или услуга, то трябва да знаете какво представляват в есенцията си. Без да знаете в дълбочина какво представлява бизнеса, няма как и макретингът ви да е успешен.

Това най-вече може да се види в постоянно променящите се маркетинг стратегии; и брандингът, който може да еволюира паралелно на бизнеса ви, но е винаги там като една здрава основа за успешно развитие.

Брандингът пряко засяга и въздейства и върху екипът ви. Те са хората, които изработват маркетинг стратегиите ви. Без цели, визия и ценности, в които да се припознават, не само, че кампаниите им няма да са успешни; а и самите те не биха били толкова мотивирани и развълнувани от бизнес идеята ви.

Затова, инвестирайте повече време в брандинг- би ви помогнало да се свържете по добре с клиенти в дългосрочен план; както и с хората, които ви помагат да ескалирате бизнеса.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top