доброволно здравно осигуряване

Ползи от доброволно здравно осигуряване

Ползи от доброволно здравно осигуряване

  • Привличане и задържане на квалифицирани служители.
  • Укрепване на репутацията на компанията, както в очите на партньорите, така и на конкурентите.
  • Повишаване на лоялността на екипа към ръководството на компанията.
  • Medical Digest (списание за здравни новини).
  • Индивидуална медицинска помощ за VIP застраховани по специална програма.
  • Наличие на електронна застраховка.
  • Спешна помощ на територията на държавата.

ДЗО

Доброволното здравно осигуряване на служителите днес е важна част от социалния пакет и корпоративната култура на всяка уважаваща себе си компанията.

Доброволното здравно осигуряване за служителите е ефективен инструмент за мотивация и управление. За повечето търсещи работа, особено ключови специалисти, здравното осигуряване е един от наистина важните фактори при избора на работа.

Ползи от доброволното здравно осигуряване. Кои са те?

Закупувайки полица за доброволно здравно осигуряване, всеки човек може да се възползва от следните предимства по свой избор:

1 -можете сами да изберете застрахователна компания.

2- след като проучихте репутацията и условията за сътрудничество, можете да направите информиран избор в полза на предпочитания застраховател;

3- Всеки определя състава на застрахователната програма напълно самостоятелно. Просто казано, притежателят на полицата сам ще реши кои точки от програмата са му необходими и кои не. Следователно той ще плаща само за това, което сам е избрал, а не за това, което му е било наложено;

4- Също така състава на застрахователната програма, нейната продължителност може да варира значително. И така, притежателят на полицата може да избере периода, през който условията на договора ще бъдат валидни: няколко години, няколко месеца, няколко дни или дори ден;

Когато става въпрос за висококвалифицирана медицинска помощ, допълнителното доброволно обслужване е най-добрият начин да се получи без допълнителни разходи. Покупката на такава полица е точно в случая, когато можете значително да подобрите качеството на медицинското обслужване, без да увеличавате значително разходите си за него. Всичко за доброволното здравно осигуряване (ДЗО).

Posts created 137

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top