Още за адвокатските услуги

Още за адвокатските услуги

Още за адвокатските услуги

Адвокатските услуги в България могат да Ви предложат да Ви консултират. Както и да подготвят и проверят Вашите документи, свързани с възникването, прехвърлянето и прекратяването на ограничени права на собственост върху недвижими имоти в България. Например продажба и покупка, права на собственост върху застрояване, права на преминаване / преминаване / през чужда земя. Както и всички придружаващи документи / предварителен договор, акт за прехвърляне, съгласие на съпруга, документи за собственост. Също и удостоверение за липса на сграда, одобрение на границите на земята / и др.

Още за адвокатските услуги. Регистрация в данъчните власти, в Кадастралния регистър и в регистър „Булстат”:

Тези адвокатски услуги в България се извършват успешно като се осъществяват всички регистрации от името на клиентите. За да бъде гарантирано правилно ефективното приключване на процедурата за закупуване на недвижими имоти в България.

Ако по някаква причина имотът, който сте закупили, не е бил регистриран своевременно в местните данъчни служби или в Кадастралния регистър. Или ако не сте успели да получите картата и номера на „Булстат“ (това важи само за чуждестранни физически лица – собственици на недвижими имоти в България), не се притеснявайте, налице са адвокатски услуги, извършващи това. Адвокати ще го направят вместо Вас, независимо от местоположението на Вашия имот. Адвокатските услуги в България се разпростират по цялата страна.

След закупуване на къща, апартамент или парцел в България, можем да извършим всички процедури, свързани с регистрацията на недвижим имот. Како и и неговия собственик в местни институции (проблеми, които обикновено не са известни на чуждестранните купувачи на недвижими имоти). Също така в случай на продажба на недвижим имот, можем да го премахнем от данъчна регистрация имота и продавача, за да избегнем бъдещо събиране на данъчни задължения.

Адвокатски услуги в България – Продажба на имота Ви в България:

Ако искате да продадете имота си тук, но се нуждаете от правен съвет и представителство в това отношение, ние можем да ви помогнем в процеса на продажба.

Въпреки факта, че ние не сме финансови съветници, ние можем да ви насочим, като опишем приблизителния обхват на реалната цена, която може да бъде получена от продажбата на вашия имот. Ние можем да извършим проверка на недвижими имоти, за да осигурим гладка транзакция. Както и да действаме като ваш представител през целия процес. Включително, ако не възнамерявате да дойдете в България специално поради това, ние можем да подпишем нов документ за собственост от ваше име. Да премахнем вас и вашето имущество от регистъра в местни организации, и т.н.

Адвокатските услуги в България предлагат и правна подкрепа при решаване на проблеми с недвижими имоти в България. Такива във връзка със Закона за кадастъра и регистъра на обектите на недвижими имоти. Проблеми с границите на парцел, с нерешени въпроси за зониране на територии. С регистрация в кадастралния Регистър и изменения на апартаменти, къщи и парцели. Както и при подготовката и изпълнението на всички необходими документи.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top