Основните принципи на чудото Монтесори

Основните принципи на чудото Монтесори

Кои са основните принципи на чудото Монтесори

Основните принципи на чудото Монтесори са самообразование, самообучение и саморазвитие. Това е система без наказание или награда.

Възпитателят не обучава детето, а по-скоро насочва неговите дейности.

„Помогни ми да го направя сам“, това е основното мото на техниката Монтесори. Да не се заставя

детето да направи нещо, а да се опитате да го заинтересувате; да не се „скалъпва“ характера на детето, а да му се помогне да разкрие своя потенциал, като се взимат предвид благоприятните (сензитивни) периоди на развитие.

Предимствата на „чудото Монтесори“ са простота, достъпност, ефективност  и те са признати от всички.

В историята на педагогиката подобни ситуации не се развиват често. Вероятно се е получило така, че нейният подход към образованието и развитието, „чудото Монтесори“, се ражда от голямата й любов към децата в неравностойно положение, лишени не само от книги и играчки, но и от елементарна човешка топлина, деца, които реално се нуждаят от помощ.

Методологията на Мария Монтесори отчита нуждите, способностите и изхожда от факта, че абсолютно всяко дете е уникално и за разкриване на талантите на децата е необходим индивидуален подход.

„Чудото Монтесори“ не е догма, а ръководство за действие.

С какво се е оказала опасна тази невероятна, изключителна жена и нейната система за възпитание,  наречена „чудо Монтесори“?

Ключовата дума в речника на учителя Монтесори е била думата „Свобода“.

Целта на целия й живот е била възпитанието на свободни, независими, независимо мислещи хора, способни да вземат решения и да носят отговорност за тях. Точно от такива хора са се страхували диктаторите от всички времена, а идеолозите на всички тоталитарни режими от миналия век са се отнасяли с ненавист към нейния метод. Ето защо са били закривани Монтесори училищата, а учителите и последователите на „чудото Монтесори“ са били гонени.

Монтесори педагогиката се завръща в Европа след Втората световна война и получава своя втори

живот.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top