Метод Монтесори

Метод на Монтесори – част 2

Метод на Монтесори

Метод на Монтесори учи, че е хубаво да научите детето си на самостоятелност. И го правете търпеливо и дискретно.

И ако мама, за да спести време, вземе от ръцете на малкото дете гъбата, с което то се опитва да избърше масата, детето Ви ще реши, че не прави нещо както трябва, че действието му е безсмислено, тъй като не намира подкрепа от близкия човек.

Да, ние, възрастните определяме правилата на играта и детето се развива, като спазва тези правила, но само в неговия собствен ритъм и темпо; всъщност то „коригира“ програмата, за да отговаря тя на неговите лични наклонности и потребности.

Вяра в способностите на детето

Доверете се на детето си и ще се убедите, че то може да изпълни всяка задача.

Уверете се също, че помощните средства за развитие са на разположение на Вашето дете (т.е. се съхраняват там, където то може да ги получи безпрепятствено) и след това ще ги използва толкова, колкото намери за добре. Така детето не само придобива известна независимост от възрастните, но също така поема отговорност за резултата от своите действия.

По време на играта се формират всички умения на детето – от връзването на връзки на обувки до миенето на чинии и др.

Дайте възможност на детето си да се чувства „пораснало“ и сръчно. Децата са много възприемчиви и мислещи, тяхното самочувствие ще се повиши.

„Методът на Монтесори“ в действие.

Децата в детските градини на Монтесори не седят на бюрата си. Всяко е заето с работата си и се установява там, където пожелае, направо на килима или на малка масичка. И никой (дори и учителят) няма право да му пречи. Това ще бъде неговото лично пространство, и никой има право да го нарушава, без да поиска разрешение.

И така, долу с бюра, неудобните, изкуствени пози, отговори на черната дъска, както и  домашната работа! Детето има нужда от свобода,разгърнете пред него необятна картина на света. Нека се научи да живее. Възможно е, отначало да се обърка, но скоро ще свикне и ще намери това, което му е интересно.

Във всяка група правилата се създават наново, според които децата живеят. Те могат да бъдат различни, но основният принцип остава непроменен: защита на интересите на групата и на всяко дете.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top