Какво е ментална аритметика?

Какво е ментална аритметика?

Какво е ментална аритметика?

Менталната аритметика се отнася до практиката да се правят изчисления в главата, без да се използват калкулатор, устройство или инструменти. След като схванат математическите понятия и визуализират числата, децата могат да правят правилни изчисления в съзнанието си, без да записват числа. Децата, които овладеят тази техника, е по-вероятно да успеят, не само в академичните среди, но и в живота си.

Защо детето ви трябва да се научи на ментална аритметика?

1) Стимулира мозъчната сила

Лявата страна на мозъка помага да се изпълняват задачи, свързани с логиката като математика и наука. Но дясната страна изпълнява задължения, свързани с творчеството, визуализацията и изкуствата.

Умствената аритметична практика, включваща умствени изчисления, стимулира както дясното, така и лявото полукълбо на мозъка, което води до цялостно мозъчно развитие.

2) По-добро разбиране на математическите понятия

Менталната аритметика помага на детето да разбере понятията от математиката, вместо просто да ги запаметява. Чрез проницателни програми за умствена математика децата се учат дълбоко на концепциите и по този начин могат да решават математическите задачи по-точно и уверено. Ако понятията са дефинирани и разбрани добре, децата също ще забравят за своя математически страх.

3) Намаляване на грешките

Смятането чрез този метод е логично. Проучванията са доказали, че учениците, които учат умения за психична математика, първо решават проблемите на математиката. Има по-малко възможности за грешки, защото децата са наясно с числата и как функционират.

Така че децата са по-малко склонни да правят типа грешки, които правят, докато смятат изчисления по метода на класическата математика. Той също така осигурява отлични умения за решаване на проблеми, които децата могат да използват не само в математиката, но и в други учебни предмети и ситуации в живота.

4) Укрепване на силата на визуализация

Менталната аритметика дава възможност на децата да визуализират числа и да правят изчисления мислено. Процесът помага на децата да засилят уменията си за визуализация, което също ще им помогне да успеят в различни фази от живота. Студентите могат да използват тази засилена способност за визуализация по други предмети като наука, изкуства и т.н., и да се отличат в общите преподаватели.

Уроците по ментална аритметика също се въртят около идеята за засилване на концентрационната сила на дете.

5) Математиката е забавна

Самата концепция на преподаване прави процеса на обучение забавен, противно на традиционните и монотонни начини, които не са в състояние да задействат забавен елемент. Концепциите, преподавани чрез доказани техники, интересни методи и приятна среда, ще накарат детето да се почувства по-развълнувано по темата и да участва активно.

По целия свят са се обучили успешноуспешно повече от 3 милиона деца в ментална математика. С уникални техники се помага за изостряне на умствената формация, силата на паметта и концептуалното разбиране на математиката при децата.

Повече за подобни обучителни курсове тук!

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top