(EQ) емоционалната интелигентност

Качествен скок в (EQ) емоционалната интелигентност

Да, нужно е да развивате своята (EQ) емоционалната интелигентност

 Да, нужно е да направите качествен скок в способността си да разбирате както себе си, така и другите около Вас. Нужно е да развивате своята (EQ) емоционалната интелигентност. Психотерапията е по-дълбоко и по-дългосрочно начинание, което изисква преоценка на себе си. Изисква вашите постижения, вашата среда и начина ви на живот. Често е придружено от придобиване на нови навици, раздяла с токсична среда, смяна на работа и дори място на пребиваване и никой добър терапевт няма да ви каже къде ще ви отведе терапията.

И тренировките, и терапията са насочени към разширяване на (EQ) емоционалната интелигентност и контрол на емоциите. Работа със страхове, негативни нагласи и преодоляване на негативните модели чрез фундаментално нов набор от действия. Не се карайте, когато искате. Слушайте, когато ви се говори. Елате на помощ, когато бъдете помолени да го направите. Виждайки голямата картина извън кутията. На всичко това се преподават от добри тренировки и психотерапия, когато попаднат на плодородна почва – човек, който е готов да работи върху себе си.

EQ днес. Модел за емоционална интелигентност.

Днес основната работна концепция за емоционална интелигентност се счита за модел на способността (модел на Майер-Найтингейл-Карузо). Тя се основава на четири компонента на (EQ) емоционалната интелигентности те са изброени по-долу:

Първо: Възприемане на емоциите – способността да разпознавате собствените си емоции и емоциите на другите (чрез мимики, жестове, глас, поведение и външен вид).

Второ: Разбирането на емоциите е способността да се открива причината за определени емоционални състояния, да се изграждат взаимоотношения между мисли, действия и емоции, както и да се интерпретират емоциите и да се предсказва тяхното възникване или промяна.

Трето: Управление на емоциите – Способността да насочвате, събуждате и „опитомявате“ както собствените си емоции, така и тези на другите. Помислете за емоционалните състояния и прояви, когато планирате стратегии за постигане на целите.

Четвърто: Стимулиране чрез емоции – способността на индивида да използва интелигентността като фактор в собствената си мотивация и способността да мотивира другите.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top