набиране на персонал

Как работи агенцията за набиране на персонал

Набор на персонал след идентификация

Набиране на персонал. След идентифицирането на един или двама потенциални кандидати, при подбор на персонал, те ще бъдат интервюирани. Наемането на служители от други организации е обезпокоително и отнема много време, но в резултат получавате професионалистите, за които мечтаете, и отговаряте на всички ваши изисквания.

Защо да поръчате headhantig услуга за подбор на персонал?

В повечето случаи такива услуги се използват за подбор на експерти на високо ниво, както и хора с относително тесни позиции и редки професии. Обикновено такива хора не се интересуват от свободни работни места и нови работни места. При хедхънтинга се използват различни техники, за да получат това, което искат.

Това е Вашият уникален бизнес инструмент. Това Ви позволява да наемете специалисти с необходимите знания и опит, които могат да бъдат от голяма полза за Вашата компания, но в момента не търсят работа.

Нашите специалисти

Нашите високоспециализирани специалисти по подбор на персонал са посветени на намирането и подбора на персонал и кандидати, за да отговорят на уникалните нужди на вашия бизнес.

Агенцията за подбор на персонал Upskill : София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. За контакти, може да се обадите на: +359 882 240 381. Ние разбираме, че подходящият служител може да направи голяма разлика за успеха на компанията. Екипът ни може да Ви помогне да намерите и изберете правилния служител. Той ще има съответните знания и умения, от които се нуждае вашата компания.

Максимално покритие на пазара на труда

Ние търсим и подбираме персонал и специалисти по цялата страна, за нас няма бариери.

Когато е необходимо да се използва масово подбиране на персонал:

При масовото набиране на персонал говорим за подбор на продавачи, обслужващ персонал на хотели, производствени и строителни специалности. Тоест онези служители, които са многобройни и чиито работни задължения са доста стандартизирани и не се различават по никаква уникалност.

Необходимостта от масово набиране на персонал може да възникне, например, при отваряне на нови търговски центрове, хотели, производствени обекти. При изпълнение на нови строителни проекти.

Използването само на собствените ресурси на компанията може да не е възможно или изгодно.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top