Еректилната дисфункция

Какво е ЕД?

Еректилната дисфункция (ЕД) се определя от Националните здравни институти като неспособността да се постигне или поддържа ерекция, достатъчна за задоволително сексуално представяне.

ЕД

1. ЕД е най-често срещаният сексуален проблем при мъжете; често причинява сериозен дистрес, подтиква мъжете да търсят лекарска помощ, която иначе не биха потърсили. Често има дълбок ефект върху интимните отношения, качеството на живот и цялостното самочувствие. ЕД може също да бъде представен симптом или предвестник на неоткрито сърдечно-съдово заболяване.

2. Икономическото въздействие на ЕД е мултифакторно, с преки разходи, включващи избор на лекар, терапия с лекарсва и диагностично изследване, и индиректни разходи, които включват отсъствие от работното място, загубена производителност и др. и ефекти върху партньора, семейството и колегите на мъжа

Еректилната дисфункция (ЕД) е най-честият сексуален проблем при мъжете.

Честотата се увеличава с възрастта и засяга до една трета от мъжете през целия им живот. То предизвиква значително отрицателно въздействие върху интимните отношения, качеството на живот и самочувствието. Историята и физическия преглед са достатъчни за поставяне на диагноза ЕД в повечето случаи. Първоначалната диагностична обработка обикновено трябва да бъде ограничена до ниво на глюкоза в серум на гладно и липиден панел, тиреостимулиращ хормонален тест и сутрешно общо ниво на тестостерон. Терапията от първа линия за ЕД се състои от промени в начина на живот, промяна на лекарствената терапия, която може да причини ЕД, и фармакотерапия с инхибитори на фосфодиестераза.

5. Затлъстяването, заседналият начин на живот и тютюнопушенето значително увеличават риска от ЕД. Инхибиторите на фосфодиестераза тип 5 са ​​най-ефективните орални лекарства за лечение на ЕД, включително EД, свързани със захарен диабет, увреждане на гръбначния мозък и антидепресанти. Вакуум помпените устройства и хирургично имплантираните пенисни протези са алтернативни терапевтични възможности, когато фосфодиестеразните инхибитори тип 5 се сработят. Добавката на тестостерон при мъже с хипогонадизъм подобрява ЕД и либидото, но изисква интервален мониторинг на нивата на хемоглобин. Когнитивната поведенческа терапия и терапия, насочени към подобряване на взаимоотношенията, могат да помогнат за подобряване на EД.

Трябва да се обмисли скрининг за сърдечно-съдови рискови фактори при мъже с ЕД, тъй като симптомите на ЕД присъстват средно три години по-рано от симптомите на коронарна артериална болест. Мъжете с ЕД са изложени на повишен риск от коронарни, мозъчно-съдови и периферни съдови заболявания.

източник: сайт с продукти за лечение на ЕД

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top