Какви са отговорностите на участник в клинично изпитване?

Какви са отговорностите на участник в клинично изпитване? Пациентът има право на поверителност на личните си данни. Цялата информация за него се съхранява в криптирана форма, от нея е невъзможно да се установи самоличността му. Медицинската документация, освен лекаря, може да се преглежда от много ограничен кръг брой лица. Това са основно служители на фирмата спонсор, които контролират провеждането на изследването, които извършват одити и инспектори на упълномощени държавни органи.

Какви са отговорностите на участник в клинично изпитване?

Те преглеждат документацията само до степента, необходима за изследването, и са обвързани строго от принципа на поверителност.

По време на клиничното проучване /изследване пациентът е под постоянно медицинско наблюдение, оказва му се необходимата квалифицирана медицинска помощ. Освен това, всеки пациент има право на обезщетение за вреди, причинени от участие в клинично изпитване. Застраховката за всички пациенти, участващи в клиничното проучване / изследване, се заплаща от фирмата организатор на проучването.

Клиничните проучвания се провеждат, за да се получат отговори на конкретни научни въпроси. Ако целта не бъде постигната, тогава клиничното проучване няма да е от полза за никого.

Ето защо е изключително важно пациентът да следва стриктно всички инструкции на лекаря.

Ако по някаква причина той наруши графика за приемане на лекарството, забрави да го вземе, той трябва незабавно да уведоми лекаря за това, за да може да предприеме мерките, предвидени в протокола, който е изготвен специално за клиничното проучване.

Пациентът трябва също така да разкаже на лекаря за всички симптоми, които е имал по време на лечението, дори ако те му се струват много незначителни и различни от страничните ефекти. Тази информация е необходима за оценка на ефикасността и безопасността на изследвания продукт.

Как се гарантира безопасността на участниците в изследването?

Както бе споменато по-горе, преди едно лекарство да бъде одобрено за клинични изпитвания, то трябва да премине през задълбочено пред клинично проучване. Само лекарства, които са показали висока ефикасност и безопасност на този етап, започват да се използват при хора.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top