превод и легализация

Заверка на превод и легализация

Защо се прави заверка на превод и легализация на документ?

Ако развивате бизнес с компании от друга държава. Вероятно често ви се налага да комуникирате на друг език или да оформяте документация. Така, че тя да бъде разбрана максимално от съответната страна. Също така се прави и заверка на документи за превод и легализация.

За това, са ви необходими или добри познания за съответния език. Или добър преводач, който може да ви помогне за осъществяването на ефективни срещи и оформяне на документи. За писмен и устен превод, можете да разчитате на професионалната агенция Компас, които освен това предлагат и легализацията на документи.

Защо се прави заверка на документ?

За да се удостовери верността на даден превод, е необходима легализация. Както и за да бъде признат даден документ за валиден от българска страна към чужбина и обратно.

Защо се прави заверка на превод и легализация на документ?

Агенцията е със сключен договор с Министерството на външните работи, който позволява извършването на заверка на документи. Това се прави в сектор „Легализация и заверки“ в дирекция „Административно обслужване на български и чуждестранни граждани“ на МВнР на Република България.

Не всяка страна изисква легализация на документа

Ако страната е със сключен двустранен договор за правна помощ с дадената държава. В който се упоменава липсата на необходимост от легализация на документите, то само превод е достатъчен. За останалите страни е необходим и превод и легализация.

При всички случаи качеството на превода е от основно значение.

Поради което в Compass98.com можете да разчитате на заклети преводачи, които да извършват ефективни писмени и устни преводи. Особено, ако преговарящите страни са от различни националности, необходимостта от точно и ясно разбиране от всеки член в кореспонденцията е максимална.

Към агенция Компас, можете също да се обърнете и при нужда от локализация на документ, което означава адаптирането му, както към съответния език, но и култура и особености на пазара. Вижте още на Compass98.com и в случай на нужда от оформянето на превод и легализация на важен документ – знаете къде да потърсите.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top